تاریخ درج : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
بازدید: ۲۲۵
گروه: ویدئوهای مرکز

ایکاد آکادمی معتبرترین مرکز آموزش مجازی تخصصی مدیریت کیفیت و صنایع غذایی در کشور ثبت نام در بیش از سیصد دوره آموزشی در زمینه های مدیریت کیفیت و ایزو، صنایع غذایی،ایمنی و بهداشت، کیترینگ، کشاورزی، دامپزشکی و شیلات، هتلداری و گردشگری و کشاورزی ثبت نام در سامانه آموزشی

WWW.ICADACADEMY.COM

09120368714

09120312628

سایر مطالب

نیاز به مشاوره دارم!