ارائه و اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی

ارائه و اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط با صنعت و مشترک با سایر مؤسسه ها

مشاوره و آموزش مقاله نویسی

چاپ مقاله با همکاری دانش پژوه در ژورنال های ISI و ISC

مشاوره و آموزش پروپوزال و پایان نامه نویسی مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی

تجزیه و تحلیل آماری در پایان نامه و طرح های پژوهشی

مشاوره و همکاری جهت تالیف و چاپ کتاب

نیاز به مشاوره دارم!