تاریخ درج : ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
بازدید: ۲۱۱
گروه: ویدئوهای مرکز

مراحل ثبت نام، اخذ دوره و دریافت گواهینامه های معتبر ملی و بین المللی مرکز آموزش مجازی علم و صنعت ایکاد معتبرترین مرکز آموزش مجازی در کشور تنها مرکز دارای مجوز برگزاری دوره های غیر حضوری در کشور از سازمان ملی استاندارد

سایر مطالب

نیاز به مشاوره دارم!