مجوز فعالیت آموزش حضوری و مجازی با امتیاز بازآموزی از سازمان ملی استاندارد در سراسر کشور

(شماره مجوز 317968)

جهت بررسی اصالت مجوز این مرکز و بهره مندی از امتیاز بازآموزی آن می توانید بر روی لینک زیر، کلیک و وارد سایت سازمان ملی استاندارد ایران شوید و در لیست اکسل فهرست مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد، نام موسسه ایکاد آوای اندیشه را در ردیف شماره 149 مشاهده فرمایید.

http://amoozesh.isiri.gov.ir

لینک تقویم آموزشی سال 1400 دوره های غیر حضوری با امتیاز بازآموزی از اداره کل استاندارد در سراسر کشور در سایت اداره کل استاندارد

http://shiraz.isiri.gov.ir

مجوز فعالیت آموزشی دوره های حضوری و مجازی (غیر حضوری) از سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان مرکز آموزش همکار و مورد تائید در زمینه های آموزش دوره های تدوین استاندارد، سیستم های مدیریت کیفیت، تکنیک های کیفیت و فنی و مهندسی در زمینه صنایع غذایی، صنایع شیمیایی و میکروبیولوژی 

 مرکز آموزش مجازی ایکاد آوای اندیشه دارای مجوز برگزاری دوره های مجازی (غیر حضوری) با مجوز و تائیدیه سازمان ملی استاندارد ایران در سراسر کشور می باشد و تمامی دوره های غیر حضوری این مرکز دارای امتیاز بازآموزی جهت مدیران کنترل کیفیت، کارشناسان حقیقی استاندارد، کارشناسان آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد، دانشجویان و ... در سراسر کشور می باشد. 

نیاز به مشاوره دارم!