مجوز فعالیت آموزشی از اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

ثبت موسسه آموزشی ایکاد آوای اندیشه در اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری با موضوع فعالیت برگزاری و اجرای دوره های آموزشی (حضوری و غیر حضوری) در زمینه صنایع غذایی و آشامیدنی، سیستم های مدیریت کیفیت، فنی و مهندسی، بسته بندی، میکروبیولوژی مواد غذایی، ایمنی محیط کار و بهداشت، بازرسی و کنترل کیفیت و برگزاری همایش، سمینار، کنگره و بازدیدهای آموزشی (شماره ثبت 3777)

نیاز به مشاوره دارم!