مرکز آموزش علم و صنعت ایکاد به عنوان نماینده و همکار آموزشی آکادمی معتبر بین المللی Oxford Cert Universal کشور انگلستان

با توجه به اهداف و چشم انداز موسسان مرکز آموزش علم و صنعت ایکاد که نوآوری در آموزش، کیفیت در محتوای آموزشی و اعتبار گواهینامه های ارائه شده به دانش پژوهان در سطح بین المللی می باشد، لذا این مرکز با توجه به ممیزی های انجام شده و بررسی کیفیت، محتوای آموزشی و رزومه و مدرک تحصیلی و تخصص اساتید و مدیران این مرکز در حال حاضر به عنوان نماینده و همکار آموزشی این نهاد معتبر بین المللی صدور گواهینامه های آموزشی در ایران در حال فعالیت می باشد.

آکادمی Oxford Cert Universal ، یک نهاد گواهی دهنده انگلیسی است که مؤسسان اولیه آن با استناد به فعالیت های دانشگاهی خود، اهداف، دامنه کاری، خط مشی و دور نمای این شرکت، این نام را که ترکیب نام Oxford به عنوان نام یکی از معتبرترین دانشگاه های جهان در زمینه آموزش علوم آکادمیک، Cert ، به عنوان نماد گواهی نمودن و Universal که حاکی از بی حد و مرز بودن محل و فراگیر بودن فعالیت های شرکت و جهانی اندیشیدن می باشد، برگزیده و ثبت نموده اند.

 

شرکت Oxford Cert Universal دارای یک هیئت مشورتی  Advisory Board  متشکل از افراد آکادمیک به ریاست دکتر Graeme Taylor می باشد که وظیفه کنترل Oxford Cert Universal را بر عهده دارند . این هیئت تحت نام سازمان غیرانتفاعی Oxcert نقش اعتباردهی را به شرکت Oxford Cert Universal ایفا می کنند. رویکرد اصلی نهاد گواهی دهی Oxford Cert Universal ، ایجاد ارزش افزوده برای مشتریان و کارفرمایان خود می باشد. از خدمات شرکت Oxford Cert Universal ، ارزیابی فرآیند، محتوا و صلاحیت مدرس دوره های آموزشی است که توسط سازمان های ارائه دهنده خدمات آموزشی ارائه می گردد. در صورت تأیید اعتبار یک دوره آموزشی، شرکتOxford Cert Universal برای سازمان برگزار کننده گواهی تائید صلاحیت صادر نموده و همچنین بر اساس مستندات برگزاری دوره، برای فراگیران، گواهینامه های آموزشی معتبر صادر می نماید.

نیاز به مشاوره دارم!