هزینه دوره با دو گواهینامه ملی و بین المللی: ۲۴۰,۰۰۰تومان

 • نوع دوره:
  مجازی
 • دسته بندی:
  ایمنی و بهداشت
 • مدت دوره:
  ۱۶ ساعت
 • نوع گواهینامه:
  ملی و بین المللی
 • استاد:
  اساتید ایکاد آکادمی
 • ثبت نام
  ۱۲۸۲

توضیحات دوره

📝 مهندسی ایمنی آتش

📝 Fire Safety Engineering

امروزه یکی از دغدغه‏ های اصلی مدیران در سازمان‏ ها و صنایع گوناگون، هزینه ‏های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از وقوع حوادث است که از مهم ترین آنها می‏ توان به توقف یا کاهش تولید، کاهش اعتبار و ارزش سازمان، اتلاف سرمایه، وارد آمدن خسارت به تجهیزات و منابع انسانی اشاره نمود. بررسی ریشه ای حوادث در گذر زمان نشان داده است، انجام مطالعات مهندسی ایمنی بویژه در طراحی ها به عنوان عاملی پیشگیرانه، از مهمترین عوامل کاهش فراوانی وقوع حوادث در صنایع بوده و باعث کاهش خسارات و آسیب های محتمل و پیش‏ بینی نشده می‏ گردد.

ایمنی آتش مجموعه ای از اقدامات در نظر گرفته شده برای کاهش تخریب ناشی از آتش‌سوزی است. اقدامات ایمنی آتش شامل کارهایی است که برای جلوگیری از احتراق در یک آتش سوزی غیرقابل کنترل در نظر گرفته شده. این تعریف همچنین به کارهایی که به منظور محدود کردن توسعه و اثرات آتش سوزی پس از آن شروع می‌شود نیز اشاره دارد.

ایمنی در برابر آتش به مجموعه مطالعات و اقداماتی که با اهداف جلوگیری از آتش، کاهش اثرات یا واکنش در برابر آتش انجام می‌گیرد و هدف آن کاستن از زیان‌های ناشی از آتش است.

علم ایمنی در برابر آتش شامل مطالعات رفتار، دسته‌بندی، فرونشانی و بازرسی آتش و موضوعات مربوط به آن است که در بخش‌های مختلف مانند پژوهش و توسعه، تولید، آزمایش و کاربرد این موضوعات در اهداف ایمنی در برابر آتش انجام می‌گیرد.

 این دوره برای چه کسانی مفید است؟

 این دوره برای کلیه افراد شاغل در حیطه ایمنی و بهداشت مفید و موثر می باشد.

از دیگر مزایای شرکت در این دوره استفاده از انواع گواهینامه و مدرک معتبر ملی و بین المللی با کد رهگیری اختصاصی و قابل استعلام می باشد.

✅گواهینامه های قابل دریافت پس از موفقیت در دوره آموزشی مهندسی ایمنی آتش:

گواهینامه معتبر پایان دوره مرکز آموزش علم و صنعت ایکاد با کد رجیستری(با مجوز سازمان های صادر کننده مجوزهای مرکز) (رایگان و با هزینه دوره)

گواهینامه معتبر لاتین بین المللی IAC Certificate با کد رجیستری و قابلیت استعلام در سایت ICAD ACADEMY (رایگان و با هزینه دوره)

ترجمه رسمی گواهینامه در سر برگ وزارت دادگستری و با مهر و تائیدیه وزارت دادگستری و وزارت امور خارجه جهت مهاجرت (490000 تومان)

گواهینامه معتبر پایان دوره آموزشی مرکز آموزش علم و صنعت ایکاد با مجوز خانه صنعت، معدن و تجارت و کد رجیستری (40000تومان)

✅گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی (آکسفورد سرت) Oxford Cert کشور انگلستان (240000 تومان)

✅گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی (اکوال اشورنس) Equal Assurance کشور استرالیا (240000 تومان)

گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی ( آدیزو) Audiso کشور چک (240000 تومان)

گواهینامه معتبر بین المللی پایان دوره آموزشی آکادمی QCB کشور ایتالیا (240000 تومان)

 

ایکاد آکادمی 

معتبرترین مرکز آموزش مجازی تخصصی مدیریت کیفیت و صنایع غذایی در کشور

 

 

 

سرفصل های دوره

📝 مهندسی ایمنی آتش

📝 Fire Safety Engineering

مقدمه                                                                                                                             

هدف و دامنه کاربرد                                                                                                            

مراجع الزامی                                                                                                             

اصطلاحات و تعاریف                                                                                                         

قضاوت مهندسی                                                                                                          

راهنمای ایمنی در برابر آتش                                                                                              

راه حل ایمنی در برابر آتش                                                                                                   

الزامت عملیاتی مهندسی ایمنی آتش                                                                                                           

گروه تاثیرپذیر یا ذینفع                                                                                                                   

اهداف اجباری                                                                                                                                    

معیار عملکردی                                                                                                                           

ضریب ایمنی                                                                                                                                   

طراحی آزمایش در مهندسی ایمنی آتش                                                                                                                            

عدم قطعیت                                                                                                                                       

اعتبار دهی                                                                                                                                   

صحه گذاری                                                                                                                                      

اهداف اختیاری                                                                                                                                

بررسی اجمالی فرآیند مهندسی ایمنی در برابر آتش                                                                                      

هدف پروژه در خصوص فرآیند های مهندسی ایمنی در برابر آتش                                                                     

شناسایی اهداف ایمنی در برابر آتش الزامات عملیاتی و شرایط/معیارهای عملکرد                                                  

سازگاری با مقررات تجویزی در مهندسی ایمنی آتش                                                                                                                 

اهداف ایمنی در برابر آتش از لحاظ طرف های موثر یا ذینفع                                                                         

ایمنی جانی                                                                                                                                 

حفاظت از اموال                                                                                                                                 

تداوم عملیات                                                                                                                                  

حفاظت از محیط زیست                                                                                                                         

حفظ میراث                                                                                                                                         

الزامات عملکردی                                                                                                                                

معیارهای کارایی صریح                                                                                                                          

معیارهای عملکرد ضمنی                                                                                                                      

شناسایی خطر                                                                                                                                    

برنامه طراحی ایمنی در برابر آتش                                                                                                           

آتش سوزی و سناریوهای رفتاری                                                                                                              

شناسایی سناریوهای آتش سوزی بالقوه                                                                                                       

انتخاب سناریوهای آتش طرح                                                                                                                 

استفاده از ارزیابی خطر کمی آتش برای انتخاب طراحی عناصر و سناریوی آتش                                                      

انتخاب سناریوهای رفتاری                                                                                                                       

روش های مهندسی مورد استفاده                                                                                                            

روش های محاسبه                                                                                                                              

روش های قطعی                                                                                                                          

ارزیابی احتمال وقوع آتش سوزی                                                                                                            

اعتباردهی و صحه گذاری                                                                                                               

داده های حاصل از روش های آزمایش و بررسی                                                                                         

تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون مرجع سناریوی آتش سوزی                                                                    

گزارش کیفی مقدماتی                                                                                                                      

ارزیابی مبتنی بر سناریوی طرح آزمایشی                                                                                                

ارزیابی نتایج                                                                                                                                 

ارزیابی تکرار وقایع                                                                                                                              

ضریب ایمنی و عدم قطعیت                                                                                                                  

مقایسه با معیارهای عملکرد                                                                                                                    

گزارش نهایی پروؤه                                                                                                                         

گزارش ارزیابی مهندسی در برابر آتش                                                                                                     

شرایط استفاده از محیط ساخته شده                                                                                                      

روش های بازرسی و تعمیر نگهداری                                                                                                       

پیاده سازی برنامه طراحی ایمنی در برابر آتش                                                                                          

بازبینی کلی پروژه                                                                                                                          

توافق مقام دارای صلاحیت                                                                                                                   

شناسایی و طرز عمل تغییرات                                                                                                                

اعتبار انطباق محیط ساخته شده                                                                                                           

به روز کردن مستندسازی پروژه                                                                                                           

مدیریت و بازرسی ایمنی در برابر آتش                                                                                                     

الزامات مدیریت ایمنی در برابر آتش                                                                                                      

سیستم اطلاعاتی یا دستورالعمل ایمنی در برابر آتش                                                                                   

ارتباط با آتشنشانی                                                                                                                            

روش های بازرسی                                                                                                                             

تغییرات         

ایکاد آکادمی 

معتبرترین مرکز آموزش مجازی تخصصی مدیریت کیفیت و صنایع غذایی در کشور

                                                                                                                              

 

تصاویر

دوره های مرتبط

نیاز به مشاوره دارم!